Vi starter opp vårt populære Hockey After School tilbud for jenter og gutter.

Under finner du en oversikt over årsplan, delt inn i 4 semester.

Semester 1 starter mandag 26.august i uke 35 og går til torsdag 26. september. Det er ca. 30 plasser per gruppe per semester.

Pris for semester 1 er 850,-.

Betaling skal skje til konto: 5188.05.07420. (Merk betalingen med HAS1 og navn på deltager).

  • Mandager og Onsdager er for årsklassene 2008-2011, tid ca kl. 15:00-16:00
  • Tirsdager og Torsdager er for årsklassene fra 2007, tis ca kl. 15:00-16:00

Merk at endringer kan forekomme, følg uansett isfordelingen på vår hjemmeside.

HAS tabell

Semester            Måned                          Uker                  Fra dato            til dato

Semester 1         August & September      35-39                   26.08.2019         26.09.2019

Semester 2         Oktober – Desember       41-51                   07.10.2019         19.12.2019

Semester 3         Januar-April                       3-14                     13.01.2020         02.04.2020

Semester 4         April & mai                        16-22                   14.04.2020         29.05.2020

Regler på HAS:

1. Spillere holder orden på eget utstyr og tar ansvar for orden og trivsel i

garderoben, på banen og i hallen, før, under og etter HAS

2. Spillere lytter aktivt til trenere og ledere på HAS, er ydmyke og positive til

rettledning og avgjørelser slik at treningen blir effektiv..

3. Vi har nulltoleranse for hets, trakassering, diskriminering og mobbing

4. Alle spillere som deltar på HAS skal ta ansvar for å bidra til at Lørenskog Ishall er et godt sted å komme til og det at skal være ishockeyglede for alle.

5. Spillere skal ha et bevisst forhold til bruk av mobiltelefon og bruk av mobilkamera/kamera er ikke lov i garderoben.

Link til Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/1ZYFC1vngoBxHdG0G18TIqYGKIdD96pT_SYmeSl8cCHg

Dersom ikke reglementet overholdes vil det få konsekvens for deltakelse på HAS og Camper i regi av LIKAIL.

Har du spørsmål send mail til camp@likail.no