Etter valg på årsmøtet i 2020 består styret i LIK AIL nå av følgende personer:

Anders Mihelin Eikeland
Anders Mihelin EikelandStyreleder
Mail: styret@likail.no
Tel: +47 91605638
Telefon
Charlotte Kristiansen
Charlotte KristiansenStyremedlem
Laglederansvarlig
Politiattester
Telefon
Stian Selvik
Stian SelvikStyremedlem
Web
Telefon
Anders Skaslien
Anders SkaslienStyremedlem
Sportslig utvalg (SU)
Camper
Telefon
Terje Sletbak
Terje SletbakStyremedlem
Økonomi
Medlemsregister
Telefon
Ken Carlsen
Ken CarlsenNestleder
Turnerings-/Sports Admin
Dommere
Søknader
Marked/Spons
Telefon
Ragnhild Klafstad
Ragnhild KlafstadStyremedlem
Sekretær
Jenterekruttering
Telefon
Christer Fosberg
Christer FosbergStyremedlem
Skøyteskole
Telefon
Morten Grønstad
Morten GrønstadStyremedlem
ProShop
Drift
Slipeansvarlig
Telefon
Magne Gloppen
Magne GloppenVara
Telefon