//Politiattester
Politiattester2018-07-19T18:58:03+00:00

Husk at om du er trener, lagleder eller materialforvalter/sliper så må du ha politiattest. Her finne du informasjon om hva du må gjøre for å få attest.

Lørenskog ishockey har følgende rutiner for håndtering av politiattester:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for hockeylaget, dvs. trenere, lagledere og materialforvaltere/slipere skal fremskaffe poitiattest. Dette gjøres i samråd med den i styret som har ansvar for politiattester. Nå er dette Irene Winge (irenewi@online.no).

Representanten har taushetsplikt overfor andre i forhold til de opplysningene vedkommende får kjennskap til. Politiattesten inneholder opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelse overfor barn. Vi har ingen anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest skjer på følgende måte:

  1. Bekreftelse på formål med politiattest fylles ut av representanten i styret for LIK AIL som har ansvar for dette og leverer dette til aktuell søker. Søker må fylle ut navn og personnummer og skanne det inn som vedlegg til søknaden. Det søkes om politiattest elektronisk via https://attest.politi.no
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til ishockeyklubben.
  3. Den søknaden gjelder for skal fremvise sin politiattest til den ansvarlige styrerepresentanten i LIK AIL.
  4. Politiattester skal fremvises innen 1. oktober hvert år. Fra en søker til en får politiattesten i retur kan det ta 4 – 5 uker. Det lønner seg å søke innen 15. august.
  5. De lag som ikke klarer å legge fram gyldige politiattester kan miste istid.
ISTIDER
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og skript fra tredjeparts-tjenester. For mer info se vår personvernserklæring. Ok