//Personvern og tillatelser
Personvern og tillatelser2018-11-07T16:13:16+00:00

Personvern, tillatelser og skjemaer

GDPR og klubbens fokus på personvern

LIK er en sport- og medlemsorganisasjon innunder NIHF og NIF. I forbindelse med administrasjon av foreningen behandler vi personopplysninger knyttet til våre medlemmer og utøvere.

Følgende sentrale prinsipper gjelder for medlemskap hos oss.

  • Innmelding er frivillig, og personen har frivillig levert sine personopplysninger til oss, enten selv eller via foreldre.
  • Medlemmet tar del i våre vedtekter, med de rettigheter, plikter og sportslige tilganger som følger av dette

Når en person melder seg inn i LIK oppstår implisitt en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.

Med slike forpliktelser mener vi f.eks. kommunikasjon mot medlemmet, innkreving av medlemskontingent, treningsavgift,  invitasjon til årsmøte eller administrasjon av aktiviteter for medlemmet.

Vi behandler ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen.

Med bakgrunn i denne situasjonen mener vi å kunne forankre vårt behandlingsgrunnlag i hjemmel, og det er således ikke nødvendig å innhente eksplisitt samtykke fra våre medlemmer.

SKJEMAER:

Samtykke-skjema for fotografering

ISTIDER
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og skript fra tredjeparts-tjenester. For mer info se vår personvernserklæring. Ok