//Lagledere
Lagledere2018-08-19T22:44:22+00:00


Lørenskogs lagledere for sesongen 2018/2019 finner du ved å trykke her.

Laglederen har en svært viktig rolle i laget både som bindeledd og som tilrettelegger. Laglederens hovedoppgave er administrativt å tilrettelegge for lagets aktivitet og er styrets representant mot foreldregruppa. Lagleder velges av foreldre på foreldremøte etter hver sesong og senest innen 30. april, og godkjennes deretter av styret. Avtroppende lagleder plikter å innkalle til dette møtet og står ansvarlig for at det velges et nytt lagstyre. Det nye lagstyret skal meldes inn til styret.

Lagleders hovedoppgaver er:

 • Organisere laget med kasserer, materialforvalter, kaffeansvarlig, dugnadsansvarlig og eventuelt assisterende lagleder
 • Lagleder skal sørge for at det alltid er voksne tilstede i garderoben før og etter trening og kamp.
 • Ajourføre lister over spillere og foreldre/foresatte,
 • Å informere om kamper,
 • Å avholde foreldremøter (minst tre per sesong), referater sendes til styret.
 • Å sette opp organisasjonsplan for hjemmekamper (sekretariat, dommer etc.),
 • Å tilrettelegge for reiser til bortekamper (bestille buss/fly etc.),
 • Å være tilstede i boksen under kamper,
 • Å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter i førstehjelp (kurs gis hver høst),
 • Å følge opp sportslige avgjørelser tatt av treneren,
 • Lagledere som ikke fungerer kan bli avsatt av styret, og foreldregruppen må da velgeny lagleder.
ISTIDER
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler og skript fra tredjeparts-tjenester. For mer info se vår personvernserklæring. Ok