Lørenskog Ishockeyklubb AIL (LIK AIL)

LIK AIL er medlem av Norges Ishockey Forbund (NIHF), Norges idrettsforbund (NIF) og Akershus Ishockeykrets (AIK) og følger de lover og retningslinjer som gjelder for organisert barne- og ungdomsishockey besluttet av NIHF og NIF.

Ønsker du å melde deg inn i Lørenskog ishockeyklubb AIL benytter du linken under:

Klikk her for å melde deg inn

Treningsavgifter lag TA del TA del2
Jenter U10 2000 2000
Jenter U13 3000 3000
U7 1000 1000
U8 2000 2000
U9 2000 2000
U10 2000 2000
U11 3000 3000
U12 3000 3000
U13 3300 3300
U14 3300 3300
U15 4500 4500
U16 5550 5550
U18 5550 5550
U21 5550 5550
UNIFIED 500 500

ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens øverste beslutningsorgan. Årsmøtet velger et styre som har ansvaret for den daglige driften av klubben.
Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Alle medlemmer over 15 år som har vært medlem i minst 3 måneder og som ikke skylder kontingent har stemmerett på årsmøtet. Bare personlig fremmøte gir stemmerett, ikke fullmakter.

STYRET

Styret velges på årsmøtet i klubben og har ansvaret for klubbens totale virksomhet. Forslag til tiltak og endringer som berører klubbens virksomhet skal behandles i styret og eventuelt på årsmøtet. Styret ansetter trenere og utpeker sportslig utvalg. Styret godkjenner også ledere for de enkelte lagene. Styret har sammen med sportslig utvalg ansvaret for å påse at alle følger de regler og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt for virksomheten, herunder dette reglementet.

SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg rapporterer til styret.
Sportslig utvalg utpekes av styret, og består normalt av keeperansvarlig og trenere fra ulike aldersnivåer i klubben. Sportslig utvalg skal fungere som et arbeidsutvalg for trenerforum. Alle sportslige avgjørelser fattes av sportslig utvalg. Alle beslutninger skal være i samsvar med klubbens regler og retningslinjer. Ved eventuell uenighet i sportslig utvalg er det styreleder i klubben som avgjør om saken skal styrebehandles. Sportslig utvalg skal avholde minst tre trenermøter pr sesong. (fortrinnsvis august, desember og mars).
Utvalgets hovedoppgaver er:

  • å innstille trenere
  • sikre rettferdig fordeling av istid for alle lag
  • sikre et godt treningstilbud for de ulike nivåene i klubben
  • å stå sportslig ansvarlig for høst- og vintercamp,
  • å stå sportslig ansvarlig for skøyte- og ishockeyskolen,
  • å følge opp trenere,
  • å gjennomføre ulike prosjekter som for eksempel back, løper og keeperprosjekter osv.