Vi starter snart opp vårt populære Hockey After School tilbud for jenter og gutter. Oppdatert informasjon for HAS sesongen 2021/2022 kommer snart. Følg med

Pris for semester 1 er 850,-. Betaling skal skje til konto 5188.05.07420. Merk betaling med HAS1 og navn på deltaker

  • Mandager og Onsdager er for årsklassene 2008-2011, tid ca kl 1500-1600*
  • Tirsdager og Torsdager er for årsklassene fra 2007 , tid  ca kl 1500-1600*

.*Endringer kan forekomme, følg uansett isfordeling på vår hjemmeside.

Det er ca. 30 plasser pr gruppe pr semester.

Link til påmelding:

Meld deg på her!

HAS tabell

Semester            Måned                          Uker                  Fra dato            til dato

Semester 1         August & September      35-39                   26.08.2019         26.09.2019

Semester 2         Oktober – Desember       41-51                   07.10.2019         19.12.2019

Semester 3         Januar-April                       3-14                     13.01.2020         02.04.2020

Semester 4         April & mai                        16-22                   14.04.2020         29.05.2020

Regler på HAS:

1. Spillere holder orden på eget utstyr og tar ansvar for orden og trivsel i

garderoben, på banen og i hallen, før, under og etter HAS

2. Spillere lytter aktivt til trenere og ledere på HAS, er ydmyke og positive til

rettledning og avgjørelser slik at treningen blir effektiv..

3. Vi har nulltoleranse for hets, trakassering, diskriminering og mobbing

4. Alle spillere som deltar på HAS skal ta ansvar for å bidra til at Lørenskog Ishall er et godt sted å komme til og det at skal være ishockeyglede for alle.

5. Spillere skal ha et bevisst forhold til bruk av mobiltelefon og bruk av mobilkamera/kamera er ikke lov i garderoben.

Dersom ikke reglementet overholdes vil det få konsekvens for deltakelse på HAS og Camper i regi av LIKAIL.

Har du spørsmål send mail til camp@likail.no