Lørenskog Ishockeyklubb AIL innkaller til årsmøte mandag 27. mars kl. 18:00

Vi åpner for registrering av deltakere fra kl. 17:30.

Ber alle registrere seg i god tid før møtestart kl. 18:00.

Informasjon om sted kommer senere.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest innen 13. mars til styret@likail.no.

Påmelding gjøres i Spond eller til styret@likail.no.

Årsmøte papirene vil bli sendt ut til de som er påmeldt en uke før møtet. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog Ishockeyklubb AIL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lørenskog Ishockeyklubb AIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Det er ikke anledning til å stille på årsmøte med fullmakt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret