Vi opplyser om at det er svært glatt på veiene også utenfor Lørenskog ishall i dag.

Vi anbefaler derfor å vurdere parkering i parkeringshuset tilhørende Metro senter i dag for å unngå trøbbel i bakkene opp eller ned fra den vanlige parkeringsplassen på oversiden.

Vær forsiktige 😊