Hei alle sammen!

Ikke minst kjære supportere, samarbeidspartnere og frivillige hjelpere i klubben vår! Det er på tide med en liten oppdatering og informasjon fra klubben før de aller fleste går løs på etterlengtet ferietid. Noen har helt sikkert også startet med sin ferie. Vi håper alle sammen har fått lest seg opp på det som skjer i klubben den seneste tiden. Vi har publisert alle nyheter via vår hjemmeside og man kan finne igjen alt sammen i dato rekkefølge under fanen nyheter.

Her kommer en liten status-oppdatering på noen områder:

Samarbeidspartnere: Vi er godt i gang med dette arbeidet og har en god dialog med flere av dere som har vært med oss tidligere samt også nye partnere. I forrige uke sendte vi ut en bred informasjon til en rekke eksisterende samarbeidspartnere og nye bedrifter med lokal tilhørighet i Lørenskog samt nærliggende kommuner som Rælingen, Skedsmo, Nittedal og Oslo (som alle ligger i overskuelig avstand fra ishallen). Vi har fortsatt en stor liste vi jobber oss igjennom med bedrifter vi ønsker å komme i kontakt med. De av dere som har vært med oss tidligere, men som vi enda ikke har fått kontakt med så vil vi benytte anledningen til å si at dere vil høre fra oss. For tiden er vi godt i rute i forhold til både målsetning og den planen som er forankret i styret. Vi jobber for øyeblikket med størst fokus på de som skal være med på is reklamen, og som alle sikkert vet så vil vi starte arbeidet med å legge isen mot slutten av juli måned og da må all is reklame være ferdig laget og klart til å legges ned. Vi har snart solgt ut draktreklamer som i kommende sesong vil få noen nye bekjentskaper i tillegg til noen av våre trofaste støttespillere. I tiden frem mot seriestart i september vil vi også jobbe med vantreklame og øvrige skilt eller bannere i hallen generelt sett. Også her er det et stort potensiale for alle bedrifter til å kunne eksponere seg på en svært god måte. Vi er veldig takknemlige for alle som vil være med oss i en eller annen samarbeidsform, og støtte fra det lokale næringslivet er helt nødvendig for at vi skal lykkes som klubb og ikke minst utvikle oss videre. Så er det vel på sin plass å si at ingen ting er bedre enn å lykkes sammen. Vi er den største breddeklubben på Romerike og vi er en toppidrettsklubb med lag i Norsk Elitehockey 1. divisjon. Dette er med å sette Lørenskog på det Norske idrettskartet, det er vi veldig stolte av! Dersom noen der ute har råd, tips eller leads til oss så mottas det med stor takk. Kontakt oss på: marked@likail.no

Frivillige: Kjære alle frivillige i klubben vår! Vi har en god dialog med mange av dere og vi ønsker å komme i kontakt med alle de av dere vi enda ikke har fått tid til å snakke med. Som følge av de endringer som har vært ifra forrige sesong med blant annet ny styresammensetning (les mer her) så har det vært mange oppgaver som har vært prioritert, vi har også jobbet med å få satt styre, fordele oppgaver og ansvar. I tillegg til andre viktige saker så har vi prioritert driftsavtalen med kommunen høyt, men mye av dette er nå på plass og hele styret gleder seg til å jobbe videre med å få kartlagt nettopp alt det som dere fantastiske bidragsyterne våre bistår klubben med.

DERE som jobber dugnad for klubben generelt, dere som jobber dugnad for A-laget eller rundt elitedelen, dere som jobber dugnad for breddelagene, dere som jobber dugnad for hockeyskolen, dere som jobber dugnad på camper, dere som jobber dugnad i kafeen, dere som jobber dugnad rundt arrangementene (som starter opp igjen allerede i august med treningskamper), det være seg sekretariat, vakthold, lys og lyd, billettsystemet, og ikke minst alle dere som har tatt på dere ledende roller i disse forskjellige teamene. Vi vil sende alle en invitasjon til et treff med felles informasjon og eventuelt avklaringer i ishallen medio august måned. Vi håper å se så mange som mulig. Dersom noen har funderinger eller ønsker avklaringer før dette så vennligst ta kontakt med en av oss i styret. Trykk her for kontaktinfo

Oppdatert status A-lag: 15 spillere er så langt blitt presentert i tillegg til både trenere og støtteapparat. De som enda ikke er presentert vil bli det i tiden fremover. Vi har fått mange spørsmål og ett av de (som nok har kommet fra en som er litt over snittet interessert) er i forhold til spillernes høyde og vekt, samt at laget er ungt så det var litt bekymring om det var en noe «lett utgave» vi har på Lørenskog foran kommende sesong. Derfor har vi på oppfordring også vært nøye med dette hele veien og spillerne har vært nødt til å melde inn oppdatert høyde og vekt når vi har ført inn disse formalitetene. Vi kan for orden skyld også informere om at hele laget vil bli sendt inn til oppdatering og oppdatert kjøttvekt i starten av september slik at all informasjon er komplett og korrekt på Eliteprospects. Herunder ser dere bruttotroppen oppdatert slik den er pr 2. juli. Vi skal ikke se bort i fra at det kommer en endring eller flere før pucken skal droppes mot Gjøvik på hjemmebane lørdag 17. september kl. 16:00 (kampoppsett sesongen 2022/2023).

Til info: Klubben vil ha noe mindre aktivitet på hjemmesiden i uke 28/29/30 men det vil fortsatt være nyheter eller informasjon.