Mandag 20/6 avholdt vi ekstraordinært årsmøte da vi måtte ha et suppleringsvalg til styret.

Styret består nå av:
Leder: Magne Gloppen
Nestleder: Kristine Dalen
Styremedlem: Christer Fosberg
Styremedlem: Joachim Høiby
Styremedlem: Bente Avseth-Bakke
Styremedlem: Stig Vesterheim
Styremedlem: Trine Marthinsen
Vara: Camilla Otterlei
Vara: Kjell Gilbert