Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte på Teams mandag 20. juni kl. 18 for å foreta suppleringsvalg til styret. Påmelding gjøres til styret@likail.no innen utgangen av torsdag 16. juni for å motta link til møtet. Valgkomiteens innstilling presenteres i møtet. Ved forslag til kandidater kan valgkomiteens leder, Terje Sletbak, kontaktes på kasserer@likail.no.
Mvh Styret