Styret ble tidligere denne uka enige med Mats Wibe-Lund om å avslutte arbeidsforholdet i Lørenskog Ishockeyklubb AIL.
Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Mats har vært en ildsjel og en betydelig kraft for å løfte A-laget vårt opp igjen i seriesystemet i en tøff periode. Han har stått i det i disse utfordrende årene, og ikke minst i to tøffe år preget av pandemi.
Samtidig ser vi som styre at det å drive et idrettslag som er basert på dugnadsinnsats er veldig tøft økonomisk. Vi er ansvarlige for å drive klubben forsvarlig og hele tiden ha kontroll. Det innebærer noen ganger at vi må ta tøffe valg. Dette er et av disse.
Vi har kontroll på økonomien inn mot neste sesong, og kan love en nøktern men god satsing på A-laget i 1. divisjon, i tråd med klubbens sportslige plan og -målsetninger.
Mats takker av med følgende budskap:
«Lørenskog Ishockeyklubb er for alltid i mitt hjerte, og jeg vil takke alle frivillige, spillere, fans og samarbeidspartnere for den innsatsen de har lagt ned side om side med meg i disse årene.

Uten dere, ingen klubb. Takk for meg!»