Den nye sportsplanen i Lørenskog ishockeyklubb setter høye mål, både for bredden og eliten.

 

Planen er langsiktig og strekker seg over fire år. Den gir retning. Visjonen er at Lørenskog Ishockeyklubb skal være Norges beste utviklingsklubb. Leder av sportslig utvalg, Anders Skaslien, forklarer hvordan.

-Vi ønsker å skape den beste hverdagen for våre spillere, der de kan finne glede ved idretten, skape minner for livet og utvikler seg til å bli så gode som de ønsker. For trenerne ønsker vi skape en utviklingsarena hvor trenerens faglige og sosiale kompetanse er i fokus. Dette må vi gjøre steg for steg, sier Skaslien. Klubben benytter NIHFs Isbjørnmodell som basis for planene i spiller og trenerutvikling. Skaslien sier at han og SU er fornøyde med at sportsplanen nå er forankret og besluttet i klubbens styre som et grunnlag å jobbe videre med.

 

Viktig jobb

Sportslig utvalg har mange oppgaver. I de ukentlige møtene diskuterer de alt som har med sport å gjøre i klubben. Spillere, trenere, lag, trening på is, fys-treninger, istider, dommere, video-analyse, for å nevne noe. Akkurat nå blir målsettingene for neste sesong lagt.

 

– Vi ønsker blant annet å ha 150 spillere på hockeyskolen, her er det de senere årene gjort veldig god jobb som vi skal bygge videre på, vi har en målsetning om å ha 40 spillere, jenter & gutter, på hvert nivå innenfor barneidretten. Bredden i rekrutteringen og utviklingsarbeidet skal sørge for at vi skal nå målet om 14-18 spillere på landslagssamlinger i aldersgruppen JU/U16-U20, og at fem av klubbens spillere skal bli tatt ut til VM for U18-U20, sier Skaslien.

 

Satsing på a-lag

A-laget er det høyeste nivået i klubbens utviklingsplan. Visjonen er ambisiøs, og sportslig utvalg sikter høyt, men mener samtidig at det er mulig.

-Bredde skaper elite og elite skaper bredde. Vårt rekrutteringspotensiale, daglig utviklingsarbeid, samt samarbeid med toppidrettsskole og forbund er grunnmuren for vårt potensiale – samtidig må klubben jobbe med å utvikle organisasjonen og skape en bærekraftig økonomi for vår ambisjon sier Skaslien.

 

Dette er sportslig utvalg i Lørenskog ishockeyklubb:

Anders Skaslien – leder

Peter Messa – sportssjef elite/Wang

Kristoffer Holm – trenerkoordinator U12 – U/JU13

Mats Hermansen – trenerkoordinator U7-U/JU11, og hockeyskole

Stian Semmerud – trenerkoordinator U7-U/JU11, og hockeyskole

Stig Vesterheim – kommunikasjon

Joachim Høiby – styrets representant i sportslig utvalg