Styret vil først og fremst takke dere alle for tilliten gitt oss i årsmøtet til å lede klubben fremover i riktig retning og med utvikling på alle plan.

Styret i Lørenskog Ishockeyklubb blir valgt demokratisk på årsmøtet hvert år for to år av gangen. I etterkant av årsmøtet i mars har to styremedlemmer trukket seg fra styret av personlige og/eller kapasitetsmessige årsaker, og ett varamedlem ønsket ikke lenger å sitte i styret.
I dag består styret av seks engasjerte medlemmer som ønsker å gjøre en innsats for klubben fremover, to kvinner og fire menn.

Vi ønsker å skape gode plattformer for kommunikasjon og informasjon, skape tillit i klubben – til dens medlemmer og lokalmiljøet, og sammen med våre sportslige ledere skape Norges beste utviklingsklubb. Det skal jobbes med medlemsinkludering, tydeliggjøring og informasjon av sportslige planer, og vi har et spesielt fokus på struktur og organisering i alle ledd. Det er en vei å gå, men vi har stor tro på at vi sammen kan få det til.

Mange av oppgavene er store og kommer til å kreve mye tid, av oss som styre og tålmodighet fra dere. Som klubb har vi et stort potensiale når det gjelder kommunikasjon (innad i klubb) og informasjon ut til medlemmer, sponsorer, samt å sette oss selv enda tydeligere på kartet i lokalmiljøet. Dette jobber vi med kontinuerlig framover.

I årene framover er vi avhengig av å skape gode relasjoner i lokalsamfunnet slik at vi kan få til et godt samarbeid mellom idrettslagene. Et godt eksempel er samarbeidet med fotballklubben om sommerkonserten som går av stabelen i juni.

Vi ønsker også å ha mer rom i budsjettet. Vi skal derfor sette ned en sponsor- og markedsgruppe som skal arbeide aktivt og målrettet mot næringslivet og andre som kan være aktuelle bidragsytere for å styrke vår klubb.
Vi trenger dere til å bidra i dette utvalget, så har du utdannelse innenfor dette, er en god selger, er god på å bygge merkevarer eller er en relasjonsbygger, har engasjement for klubben og i tillegg noen ledige timer i uka så vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Vi vil også kort informere om at A-lags saken som var oppe på årsmøtet nå er løst.

Helt til sist vil vi informere om at dere finner kontaktinformasjon til alle i styret under fanen «Styret» på hjemmesiden, der er det også listet opp hvilke ansvarsområder vi har.
Send oss en mail så kommer vil tilbake til dere så fort det lar seg gjøre.

Sportslig hilsen

Styreleder Lørenskog Ishockeyklubb
Magne Gloppen