Lørenskog Ishockeyklubb AIL innkaller til årsmøte Onsdag 30.mars kl.18.00

Sted er Røykås Velhus adr Vestaveien 29E, 1476 Rasta. Vi åpner for registrering av deltakere fra kl 1730.

Ber alle registrere seg i god tid før møtestart kl 1800.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest innen 16.03 til styret@likail.no

Årsmøte papirene vil bli sendt ut til de som er påmeldt, senest en uke før møtet.

Påmelding gjøres ved å benytte denne LINKEN

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog Ishockeyklubb AIL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lørenskog Ishockeyklubb AIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Det er ikke anledning til å stille på årsmøte med fullmakt.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret