Lørenskog Ishockey klubb innkaller til årsmøte Torsdag 6. mai kl. 18.00 på Teams.

 

Pga. usikkerheten rundt Covid-19 restriksjonene, kjører vi årsmøtet på teams. Alle som skal delta må melde seg på til: kasserer@likail.no

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. april til styret@likail.no

Årsmøte papirene vil bli sendt ut til de som er påmeldt, senest en uke før møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog AIL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til LIK AIL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Mvh

Styret