Vi starter opp Skøyte & Hockeyskolen igjen lørdag 10 oktober, med smittevern høyt prioritert!

Vi har i år inngått et samarbeid med Erkeengler. Formålet til Erkeengler er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Vårt felles mål er å få flest mulig barn inn i idretten.

For mer info besøk: https://lik.no/skoyteskolen/