Pga. Covid må vi registrere alle som er innom Ishallen, som ikke er registrert på lagsenheter. Dette for at vi skal kunne holde hallen oppe og at kommuneoverlegen skal ha mulighet til sporing ved et evt. utbrudd. Det er viktig at alle registrerer seg!

Pr. nå bruker vi google documents, men går over til Qrona.nif.no sin løsning. Som er en sikrere og enklere løsning. Man scanner inn en QR kode og registrerer seg med Vipps eller min idrett.

Det henger koder i hallen og de vil bli byttet ut før helgen med  de nye kodene.

 

mvh

Styret