Vi har inngått ett sammarbeide med Erkeengler om skøyte- og hockeyskolen.  De vil hjelpe til med utstyr, drakter osv. som trengs for å drive dette. I den sammenhengen døper vi om skøyte- og hockeyskolen til Erkeenglers skøyte- og hockeyskole.

Erkeengler

«Erkeengler» er en ideell stiftelse. Den ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort i Lørenskog den 19. juli 2020.Barnas far, familie, og en nær venn står bak minnefondet. Stiftelsen skal hedre guttene gjennom bidrag til nærmiljøet.

Formålet er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog og Rælingen i starten gitt barnas tilhørighet til disse to kommunene.

Det finnes ingen ord som kan beskrive sorgen barnas familie sitter igjen med, men evige avtrykk i nærmiljøet i guttenes navn er en mager trøst. Vi ønsker å bidra til økt trivsel, og forebyggende og helsefremmende tiltak for andre barn. Minnefondet har fått en pangstart, og har planer om å samarbeide med kommune om disse tre minnesmerkene:

Minnesmerker

Minnesmerke 1 (Gabriels Hjørne) 

I Lilleborg barnehage skal det bygges en lekeplass utendørs for de minste barna. Dette lekeområdet skal få navnet «Gabriels hjørne»

Minnesmerke 2 (Mikaels fotballbinge)

Fjerdingby skole mangler en fullverdig fotballbane. Skolen skal snart rives. Vi har blitt enige med kommunen om å bygge en fotballbinge ved idrettsanlegget Marikollen, som er i nærheten av skolen. «Mikaels fotballbinge» blir navnet på anlegget.

 

Minnesmerke 3 (Mikael og Gabriels paradis)

Lørenskog kommune har behov for en ny lekeplass. I samråd med ordføreren har det blitt
bestemt å bygge en lekeplass her. Den skal hete «Mikael og Gabriels paradis».

 

Barnas far har allerede avsatt 500.000 kroner til minnefondet. Vi har ambisjoner om å få samlet inn én million kroner innen 2020. Alt arbeid skal dokumenteres her på nettsiden.

 

Gi et bidrag

Vi er avhengig av deres drahjelp, og setter stor pris på alle donasjoner.

Donasjoner kan sendes via VIPPS: Erkeengler #61773, eller kontonummer: Norge (2480 2984 940) Internasjonalt (NO04 2480 2984 940)

www.erkeengler.no