Årsmøtet er utsatt inntil videre pga. de tiltakene som er tatt vedr. Corona viruset. Vi vil komme tilbake med ny dato senere.

Med vennlig hilsen

styret