Torsdag 28/3-2019 kl. 19:00 er det årsmøte i Lørenskog AIL.

Møtet vil bli holdt i kafeen.

Forslag til saker skal være styret i hende senest 10 dager før, sakspapirer skal sendes ut 7 dager før årsmøtet.

 

Mvh.

Styret